Rodi Rotatiedruk heeft zich vorig jaar ingeschreven voor een Europese Aanbesteding voor de Gunning voor het drukken en verspreiden van de  Havenkrant Rotterdam. Rodi heeft het goede nieuws mogen ontvangen dat De Havenkrant Rotterdam Rodi Rotatiedruk de order gunt. Vanaf 1 juni 2021 zal deze krant gedrukt worden in onze duurzame rotatiedrukkerij.

De Havenkrant belicht onderwerpen die interessant zijn voor de lezer én belangrijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Dit zijn onderwerpen zoals de energietransitie, innovatie en werkgelegenheid. De Havenkrant is een uitgave met ongeveer twaalf pagina’s en hij verschijnt vier keer per jaar. Per editie worden er zo’n 580.000 exemplaren gedrukt. Dit zijn dus ruim twee miljoen kranten per jaar die Rodi drie jaar lang mag gaan drukken. Een prachtige tender om te winnen.

De Rotterdamse Haven zit vol in een duurzaamheidstransitie en vraagt dit ook van haar partners. Dit is ook een van de reden waarom De Havenkrant Rotterdam de samenwerking met Rodi Rotatiedruk aangaat. In de aanbesteding lieten wij duidelijk zien dat er bij Rodi vanuit de hele keten wordt gekeken naar het realiseren van duurzaamheid en de ambitie om CO2-neutraal te zijn. De ambitie om in 2025 CO2 neutraal te zijn sluit aan bij de doelstellingen van De Havenkrant Rotterdam.

Rodi heeft kunnen aantonen dat groei belangrijk is en verder wilt ontwikkelen wat betreft de duurzaamheid, in samenwerking met De Havenkant Rotterdam. De beoordelingscommissie was ook positief over het gecertificeerde papier waarop de Havenkrant zal worden gedrukt, de inkt die gebaseerd is op plantaardig materiaal en dat er waterloos wordt gedrukt. Deze kansen bieden De Havenkrant Rotterdam de mogelijkheid om de Havenkrant circulair te maken.

Wij zijn erg trots dat Rodi Rotatiedruk deze aanbesteding heeft gewonnen en dat De Havenkrant Rotterdam deze drie jarige samenwerking met ons aangaat.