Nederlands Dagblad

Het grootste formaat krant wat we kunnen drukken op onze pers. Dit formaat wordt ook aangeduid als Broadsheet formaat. Voorheen werden de meeste Nederlandse Dagbladen op dit formaat gedrukt, maar deze hebben inmiddels de overstap gemaakt naar het compactere tabloid.

Extra opties

  • Verticale strook om de krant mogelijk

  • Geniet (meerdere katernen nieten is mogelijk)

  • Kwartslag gevouwen

  • Schoonsnijden

  • Krant – in – krant mogelijkheden

Grammages

  • 42.5-45 gr standaard courant

  • 52 grams verbeterd wit

  • 54-60-70 grams coated paper

  • 80 gram H.V.O.