Het is en blijft een indrukwekkende drukpers: de waterloze Cortina in Diemen waar Rodi Rotatiedruk sinds 2014 is gevestigd. Indrukwekkend, omdat Rodi Rotatiedruk als eerste ter wereld waterloos ging drukken. Nóg indrukwekkender, omdat maar liefst twee Cortina’s werden omgebouwd tot één ultramoderne drukpers, waarmee de Noord-Hollandse uitgever begin 2015 de wereld van de gedrukte media opschudde. “Niet alleen staan we qua productieproces bovenaan, ook op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid bekleden we in Nederland de nummer één positie”, benadrukt technisch directeur Dick Ranzijn jr.

De eerste drukpers waarmee Rodi Rotatiedruk haar eigen kranten ging drukken, werd in 1988 aangeschaft en draaide vanaf 1 oktober 1989 op volle toeren. Grondlegger van Rodi Media Dick Ranzijn sr.: “De markt was rijp om naast eigen titels ook kranten van derden binnen te halen. Dat ging zo goed, dat we wekelijks zo’n 40.000 gulden moesten uitbesteden aan Drukkerij Dijkman omdat we geen eigen pers hadden. Rodi Media móest dus verbreden en om onafhankelijk te zijn, besloten we tot de aanschaf van een eigen pers. Je kunt dus stellen, dat de basis van onze drukkerij mede is ingegeven door het aanbod van drukwerk voor derden.”

MVO & Milieu

“De duurzaamheidsambitie is bij Rodi overal zichtbaar. We nemen veel maatregelen om straks een CO2 neutraal bedrijf te zijn. Verantwoordelijkheid nemen bestaat uit keuzes en inspelen op wensen vanuit de markt, de maatschappij en de keten.” MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wat dit inhoudt voor Rodi Rotatiedruk? Maatschappelijke betrokkenheid en milieubewust ondernemen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Voor een maatschappelijke organisatie als Rodi Media, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk element in onze bedrijfsvoering. In 2015 en 2016 is Rodi Media samenwerkingen aangegaan met de Zaanse-, Westriese, Waterlandse-, Helderse, Hollands Kroonse- en Schager Uitdagingen. Deze Uitdagingen vormen de schakel tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en verenigingen met een hulpvraag. Door te bemiddelen in vraag en aanbod van materialen, kennis, menskracht, creativiteit en middelen ontstaan matches en kunnen partijen elkaar kosteloos een handje helpen.

De Uitdagingen staan bekend als hét platform voor maatschappelijke verbinding. Verbindingen worden gelegd en krachten gebundeld waardoor er veel mooie matches zijn gerealiseerd. De Uitdagingen mobiliseren bedrijven die, net als Rodi Media, maatschappelijk betrokken ondernemen willen ondersteunen. Rodi Media is trots om partner te zijn van deze Uitdagingen. De matches leveren bijzondere en hartverwarmende verhalen op. Daar besteden we in onze kranten graag aandacht aan.

Download hier het MVO verslag 2021 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2022 van de Rodi Groep
Download hier het MVO verslag 2023 van de Rodi Groep

Voorloper in milieubewust ondernemen

Als maatschappelijk verantwoorde onderneming zijn we trots op de gedane investeringen met betrekking tot het leveren van een positieve bijdrage aan het milieu. In onze drukkerij zijn wij hier dagelijks mee bezig. Met de revolutionaire KBA Cortina waterloze pers heeft Rodi Rotatiedruk in 2005 een grote stap gezet naar milieubewust ondernemen. Door deze investering worden duidelijke milieu- en kwaliteitsvoordelen gehaald. Voordelen als minder papierafval, scherpere afdruk, geen chemisch afval en het gebruik van milieuvriendelijke wasmiddelen.

Investeren in duurzaamheid wordt vaak gezien als kostenverhogend. Echter, dat kan juist leiden tot het tegenovergestelde. Bewust kiezen voor bedrijfsmatig goed omgaan met milieuaspecten. Wij passen de best beschikbare technieken toe bij het bestrijden van luchtemissie. Hierdoor ontstaat een gezonder werkklimaat.”