Het tabloidformaat is het meest bekende formaat in Nederland en is ongeveer even groot als een A3-vel. De meeste dagbladen en huis-aan-huis kranten worden tegenwoordig op dit formaat gedrukt. Dit formaat past gevouwen naar A4 in het sealpakket van de folderverspreiders.

Extra opties

 • Horizontale strook om de krant mogelijk (ook in de krant)

 • Geniet (meerdere katernen nieten is mogelijk)

 • Kwartslag gevouwen

 • Poster in de krant

 • Schoonsnijden

  • Krant – in – krant mogelijkheden (ook op een andere papiersoort en formaat)

Grammages

 • 42.5-45 gr standaard courant

 • 52 grams verbeterd wit

 • 54-60-70 grams coated paper

 • 80 gram H.V.O.