Om een krant goed en wel te drukken gaat er een verscheidenheid aan activiteiten en technische procedures aan vooraf. Bijvoorbeeld de productie van de drukplaten via de Ecokleen. Rodi Rotatiedruk heeft deze processor, die uitsluitend voor vellen Offset geschikt was, verder doorontwikkeld en een grote duurzaame slag geslagen. Duurzame ontwikkelingen en innovaties staan hoog op de activiteitenlijst bij Rodi. Om nog schoner te werken is aan de slag gegaan met de bestaande vellen Offset processor. In samenspraak met de fabrikant Verico heeft Rodi deze machine aangepast naar hoe zij denkt dat het verbeterd kan worden, met de nieuwe Ecokleen tot gevolg. Rodi Pioniert en innoveert verder.

Milieuvoordelen
Deze nieuwe machine verbruikt per plaat nu 0,004 liter water ten opzichte van de circa 6 liter water per plaat die zijn voorganger nodig had. Dit maakt de Ecokleen zo’n 125 keer zuiniger dan de vorige uitvoering doordat het nu gebruik maakt van recirculatie in de machine, het water wordt hergebruikt. Verder zijn de platen wasbaar met water en zijn er geen chemische stoffen nodig.

Pionier
Deze ontwikkeling is een voorbeeld van de pioniersrol die Rodi Rotatiedruk nastreeft om de productie zo effectief en milieuvriendelijk mogelijk te maken. De goede samenwerking met de fabrikant Verico heeft tot dit unieke exemplaar geleid die alleen nog operationeel is bij Rodi. De machine gaat op de markt verschijnen en er zijn al gegadigden voor om de machine te gebruiken.

Rodi blijft betrokken bij de verdere ontwikkelingen om een nog hoger kwaliteitsniveau te behalen. Benieuwd naar de andere milieu innovaties die Rodi heeft doorgevoerd? Bekijk ze hier.