Grondstofprijzen grafische industrie ontploffen

Een giftige cocktail van factoren die elkaar versterken is de oorzaak van alle sterk stijgende grondstofkosten voor de Grafische Industrie. Waar voorheen vaak alleen gesproken werd over papierkosten, gaan voor 2022 bijna alle grondstoffen stijgen. Of het nou de pigmenten voor de inkt zijn die uit Azië moeten komen, de aluminium prijzen voor de drukplaten of de elektronische onderdelen voor in de pers. Alles gaat omhoog en hard ook. De gevolgen die deze ontwikkelingen mee brengen gaan voor de gehele Grafische Industrie gemerkt worden in 2022.

Papierleveranciers
Europese papierleveranciers hebben prijsverhogingen aangekondigd voor 2022 en reeds contracten geschonden om prijzen per direct te verhogen. Drukkers staan met hun rug tegen de muur, accepteer je de verhoging niet, krijg je per direct geen papier meer. Daar waar in 2020 de Europese papierindustrie nog gebukt ging onder de gevolgen van de coronapandemie, is het tij inmiddels gekeerd en worden de papierprijzen naar recordhoogte gestuwd. De verwachtingen voor 2022 zijn verre van gunstig in vergelijking met de hosanna stemming van afgelopen jaar na de steunmaatregelen voor uitgeverijen.

Ook als Rodi Rotatiedruk hebben we te maken met deze ontwikkelingen in de papierindustrie en daar op volgend ook onze klanten. Algemeen directeur van de Rodi Groep, Dick Ranzijn, zegt hierover:

“De papiermarkt is er eentje van vraag-en-aanbod en helaas is deze momenteel erg uit balans door de sluitingen van papierfabrieken de afgelopen jaren en de stijging van de vraag naar papier dit jaar en de komende jaren. De papierstijging die wij in juli hebben gekregen en onverwacht ook per 1 oktober, gaat er straks ook per 1 januari weer komen. Klanten moeten echt rekening houden met een papierprijsverhoging van 30%-40%. Over het hele jaar gezien is er een stijging van ruim 80% geweest op papier, zonder de andere grondstoffen mee te nemen. Gezien het feit dat een gemiddelde drukorder voor 50%-60% uit papier bestaat is dit weer een enorme stijging van de kostprijs. Maar het blijft dit keer niet alleen bij het papier, ook de transportkosten, energiekosten en houtkosten reizen de pan uit en het is onoverkomelijk dat wij deze kosten ook moeten door belasten.”

De ontwikkelingen
De verkoopcijfers en prijzen stonden als gevolg een sterke teruggang in volumes onder sterke druk. In alleen al het segment krantenpapier bedroeg de volumedaling circa 22% tot 25%.
De Finse groep Stora Enso heeft een drastische reductie (circa 35%; 1,2 miljoen ton) van haar papiercapaciteit aangekondigd. De slechte situatie die mede is ontstaan door de coronapandemie, heeft Stora Enso doen besluiten fabrieken versneld te sluiten. Voor eind 2021 moet dit proces zijn afgerond. De toekomstverwachting is dat markt voor grafisch papier niet zal groeien en overcapaciteit vooralsnog een belangrijk issue zal blijven. Daarentegen zet het concern meer en meer in op grondstoffen voor de verpakkingsindustrie, bio-materialen en de productie van hout voor de bouwindustrie.

De vraag naar pulp- en celstoffen zorgt voor een tweede factor die de prijzen van papier omhoog stuwt. De verkrijgbaarheid is voor papierproducenten een belangrijk vraagstuk.

Energieprijzen fors omhoog

Energie is een belangrijke factor bij de productie van papier en ook de prijs hiervan is dit jaar enorm snel gestegen ten opzichte van 2020. In de grafiek zien we dat de elektriciteitsprijzen inmiddels bijna zijn verdubbeld.

De prijsontwikkeling van energie heeft een belangrijke impact op de productiekosten van papier. Voor 2021 laat deze kostenfactor inmiddels sinds lange tijd de hoogste notering zien.

Transportkosten
Transportkosten zijn zowel aan de afzetzijde (transport van papier en andere grondstoffen) als aan de aanvoerkant (toevoer basismaterialen) in de keten met betrekking tot de papierproductie van enorm belang. Dit betekent dat papierproducenten op alle fronten te maken hebben met een toename van de transportkosten.

Cocktail compleet
Als we de cocktail waar de Grafische Industrie mee te maken heeft tegen het licht houden, dan hebben we dus te maken met een mix van factoren die elkaar versterken: een te kort aan oudpapier, toenemende transportkosten, hogere energielasten, reductie capaciteit grafisch papier, toename vraag karton/liners en hogere pulp- en oud papierprijzen. Daarnaast nemen de “chip”-tekorten toe en draait de Chinese industrie nog niet op het pre-corona tijdperk waardoor leveringen traag op gang komen.

Het einde van de coronapandemie is in zicht, maar de grafische industrie in Europa staat inmiddels alweer voor de volgende uitdaging, hoe om te gaan met al deze prijsstijgingen? Hoe gaan we dit doorbelasten naar onze afnemers en zijn die nog wel bereid om deze extreme prijsstijgingen te betalen?

Door deze ontwikkelingen wordt het geen makkelijke periode om door te komen als ondernemer. Echter heeft ook de corona periode laten zien dat het printmedium meer gewaardeerd wordt. Laten we daar onze inspiratie en kracht uit halen.

Hieronder zijn nog enkele cijfers van de ontwikkelingen op een rij gezet.