1e Kwartaal 2021: systeemheffing van € 2,90 per ton grafisch papier en karton

Voor 2021 bedraagt deze heffing € 2,90 per ton papier en karton niet zijnde verpakkingen (grafisch papier en karton). Deze dient ter dekking van de instandhoudingskosten van de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) en de Stichting Verwijderingsfonds (SVF). Denk bij ‘systeemkosten’ onder andere aan de personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten. Daarom wordt deze afvalbeheersbijdrage ook wel systeemheffing genoemd.

Stijging van de heffing met € 0,30 t.o.v. 2020 

Deze stijging is noodzakelijk door de huidige marktsituatie als gevolg van de corona-uitbraak. Per bedrijf zal de totale bijdrage aan PRN in het algemeen niet stijgen. De stijging van de heffing is beperkt gebleven tot deze € 0,30 per ton grafisch papier en karton, beperkt door onttrekking uit het eigen vermogen van de SVF: hierbij uitgaande dat de marktsituatie in 2021 zich weer gunstig ontwikkelt. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de heffing in 2022 hoger uitvallen dan die in 2021.

Systeemheffing 

Zowel de systeemheffing als een ‘ketendeficitheffing’ voor grafisch papier en karton dient betaald te worden ‘door iedereen die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf als eerste in Nederland papier of karton afneemt, dat niet gebruikt wordt voor verpakkingen met het doel dit (on-)bewerkt aan een ander op de Nederlandse markt ter beschikking te stellen en verder bij import van kant en klare producten van papier en karton’. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de heffing via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven krijgen een factuur van de SVF.

Verschillende heffingen 

De komende heffing heeft niets te maken met een mogelijke heffing die de SVF kan opleggen indien er een ketendeficit ontstaat.

De ketendeficitheffing (afvalbeheersbijdrage papier- en karton) wordt alleen opgelegd indien de marktprijs voor oud papier en karton zakt onder de kostprijs voor inzamelen van oud papier en karton.

De ketendeficitheffing dient om de inzameling van oud papier en karton en de herverwerking daarvan in stand te houden. Sinds het afsluiten van het 1e papiervezelconvenant in 1998 is er slechts een keer – in 2009 – een ketendeficitheffing opgelegd.

Goedkoper systeem 

Ter voorkoming van misverstanden: de systeemheffing – de afvalbeheersbijdrage voor papier en karton – heeft dus niets te maken met de afvalbeheersbijdrage voor verpakkingen van de  Stichting Afvalfonds Verpakkingen die op dit ogenblik € 22 per ton voor verpakkingen van papier of karton bedraagt.

Omdat de papierketen al sinds 1998 haar productverantwoordelijkheid heeft genomen door het afsluiten van de papiervezelconvenanten, hebben producenten van producten van grafisch papier en karton niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen het geval is. Hierdoor zijn deze bedrijven goedkoper uit dan in een systeem zoals die voor verpakkingen.

Bron: KVGO